Onze werkwijze

Wij nemen uw organisatie als uitgangspunt en bouwen daar een managementsysteem omheen. Onze pragmatische aanpak is ongeëvenaard.

01

Analyse
uitvoeren

We willen uw organisatie eerst goed leren kennen. Dit doen we door de huidige bedrijfsstructuur en processen in kaart te brengen. Hiertoe zullen we een aantal interviews houden met verschillende personen binnen uw organisatie. De informatie die we hierbij verkrijgen zal als vertrekpunt dienen voor het verbetertraject. 

02

Actieplan
bepalen

Door middel van onze analyse hebben we een goed beeld gekregen van de bestaande werkwijzen en afspraken. Wij gaan vervolgens een actieplan opstellen die heel specifiek naar uw organisatie is geschreven. Wij noteren hierin wat er nog moet gebeuren om gecertificeerd te raken en welke stappen we moeten volgen. Dit betekent meestal dat er procedures opgesteld moeten worden.

03

Procedures
ontwikkelen

Afhankelijk van het type managementsysteem dat u wilt zullen wij de benodigde procedures schrijven. Het ontwikkelen van de procedures gaat steeds in nauw overleg met de betrokkenen in het proces waardoor het ook echt gedragen zal worden binnen de organisatie. De procedures zijn in begrijpelijke taal zodat iedereen er makkelijk mee overweg kan. Het geheel aan procedures wordt het managementsysteem genoemd.

04

Procedures implementeren

Als we eenmaal de juiste procedures op papier hebben staan en de betrokkenen zijn akkoord, zullen we deze daadwerkelijk gaan implementeren. Dit betekent dat er vanaf dat moment van alle betrokkenen verwacht wordt dat zij het proces uitvoeren zoals in de procedure staat omschreven. Procedures zijn zodanig geschreven dat belangrijke activiteiten binnen een proces meetbaar zijn door middel van registraties.

05

Procedures
auditen

Nadat de procedures zijn geïmplementeerd zullen we interne audits uitvoeren om te beoordelen of alle betrokkenen hun werk daadwerkelijk volgens de procedures uitvoeren. En of we wellicht nog verbetermogelijkheden kunnen constateren. Hieruit volgt een rapportage over de prestaties van het managementsysteem. Dit is tevens het slotstuk van het managementsysteem.

Benieuwd naar de
mogelijkheden?

Neem vrijblijvend
contact op

Bink Advies

Lange Kleiweg 62c
2288 GK Rijswijk

0702211766
info@binkadvies.nl
office
Vul onderstaand formulier in als u contact wenst.