Veiligheidschecklist Aannemers (VCA en VCU)

Het VCA-certificaat levert het bewijs dat uw organisatie in staat is om risicovolle operationele werkzaamheden op een veilige en gezonde wijze uit te voeren.

Wat kan VCA voor uw organisatie betekenen?

De VGM Checklist Aannemers (VCA) is een krachtig hulpmiddel bij de beheersing van risicovolle activiteiten. Deze VGM Checklist bevat concrete handvatten voor een minimaal veiligheidsniveau, draagt bij aan continue veiligheidsverbetering en het voorkomen van bedrijfsongevallen met verzuim.

VCA*, VCA** en VCA P

Naast VCA* en VCA** certificering is er ook VCA-petrochemie certificering voor bedrijven met een hoog risicoprofiel en specifieke activiteiten in de petrochemie. Afhankelijk van het risiconiveau van uw operationele werkzaamheden zult u een VCA-niveau moeten kiezen. Wij kunnen u hierin adviseren.

VCA en het risicobehandelplan

Aan de basis van een VCA managementsysteem staat een risicoanalyse. Door middel van deze analyse stellen we vast waar de risico’s binnen uw organisatie liggen die betrekking hebben op de operationele werkzaamheden. Deze risico’s dienen adequaat te worden beheerst. Hiertoe gaan we beheersmaatregelen vaststellen. Deze maatregelen kunnen procedureel, technisch en strategisch van aard zijn. Om aan te kunnen tonen dat risico’s worden beheerst zullen we afspraken moeten maken in de vorm van procedures. Dit zijn procedures die laten zien dat we onze risico’s beheersen. Je kunt daarbij denken aan een procedure voor het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), een procedure voor het beheren van machines en gereedschappen, voor het beheren van systemen, etc.

VCA opzetten en implementeren

Onze adviseurs hebben reeds jarenlange ervaring met alles wat komt kijken bij het opzetten van een managementsysteem voor veilig werken. Zij zullen u graag begeleiden bij het opzetten en implementeren van uw managementsysteem voor ISO 14001.Wilt u een VCA certificaat behalen? In het kort komt het erop neer dat u hiervoor een managementsysteem moet opzetten en implementeren dat voldoet aan de eisen van de VCA norm. Dit handboek en hoe de organisatie hieraan opvolging geeft, wordt vervolgens gekeurd door een certificerende instelling. Wanneer je voor deze toets (externe audit) slaagt, krijg de organisatie voor 3 jaar het VCA certificaat uitgereikt.

VCA certificaat behalen

Wilt u een VCA certificaat behalen? In het kort komt het erop neer dat u hiervoor een managementsysteem moet opzetten en implementeren dat voldoet aan de eisen van de VCA norm. Dit handboek en hoe de organisatie hieraan opvolging geeft, wordt vervolgens gekeurd door een certificerende instelling. Wanneer je voor deze toets (externe audit) slaagt, krijg de organisatie voor 3 jaar het VCA certificaat uitgereikt.

Hetportretbureau__PB_0816

Vragen of meer informatie?
Neem contact met ons op.

070-2211766
info@binkadvies.nl
Ontvang vrijblijvend de ISO 27001 factsheet.

Bink Advies

Lange Kleiweg 62c
2288 GK Rijswijk

0702211766
info@binkadvies.nl
office
Vul onderstaand formulier in als u contact wenst.