Gap-analyse

Een GAP-analyse wordt uitgevoerd om te beoordelen wat er nog moet gebeuren om te voldoen aan een bepaalde norm en/of eis. Een GAP-analyse wordt ook wel een 0-meting genoemd.

Waarom een GAP-analyse

Voor veel organisaties is een GAP-analyse een nuttig vertrekpunt omdat het helder maakt wat er nog exact moet gebeuren om ‘gereed’ te zijn. Dit kan zijn voor de implementatie van een nieuwe norm, of ter voorbereiding op de certificeringsaudit. Het wordt ook ingezet voor de implementatie van een nieuwe werkwijze of verandering in het beleid.

Een GAP-analyse ter voorbereiding op de externe audit

Wanneer u een certificatie audit verwacht kunt u soms nog zenuwachtig zijn of alles nu wel goed is ondervangen en uitgevoerd binnen de organisatie om in aanmerking te komen voor het certificaat. Een GAP-analyse in een dergelijk situatie is uw laatste check om eventuele tekortkomingen te constateren.

Hoe Bink Advies een GAP-analyse uitvoert

 • Bepalen norm en doestellingen
  Het begint met het bepalen van de norm/eis waartegen de analyse uitgevoerd moet worden. Wat willen we bereiken? Tegen welke norm moeten we certificeren? Hierbij spelen de doelstellingen van de organisatie een grote rol.
 • Uitvoeren analyse
  Zodra wij weten welke norm bereikt moet worden zullen wij een adviseur aanstellen die reeds veel ervaring heeft met die specifieke norm. Tijdens de analyse voeren wij gesprekken met betrokken, beoordelen we documentatie en analyseren we de implementatie.
 • Opstellen analyserapport
  Na afloop van de analyse stellen we een rapport op waar overzicht staat omschreven wat de eventuele “GAPS” (tekortkomingen) zijn.
 • Helpen met de verbeteringen
  Het blijft bij ons niet bij het opstellen van een rapport. Door onze pragmatische aanpak weten wij ook direct te adviseren en voorstellen te doen met het ook op best practise. Wij dienen vervolgens als stok achter de deur zodat de organisatie ook daadwerkelijk zaken voor elkaar krijgt.

Benieuwd naar de
mogelijkheden?

Waarom u voor Bink kiest

Wij begeleiden uw certificatie van A tot Z
Met onze aanpak voldoet u aan de AVG
Wij helpen u met de implementatie
Wij garanderen u certificatie

Bink Advies

Lange Kleiweg 62c
2288 GK Rijswijk

0702211766
info@binkadvies.nl
office
Vul onderstaand formulier in als u contact wenst.