Auditen

‘Wij auditen om te controleren of zaken worden uitgevoerd zoals afgesproken. En om vast te stellen wat de verbetermogelijkheden zijn’.

Een interne audit is een onafhankelijk onderzoek waarmee een organisatie haar eigen bedrijfsprocessen tegen het licht houdt en de kwaliteit monitort. Het uitvoeren van zo’n onderzoek is niet alleen een voorwaarde voor het managementsysteem, maar is hiernaast ook een nuttig instrument om informatie boven tafel te krijgen.

Hoe wordt een audit uitgevoerd?

Voorafgaand aan een audit wordt een auditprogramma opgesteld. In dit programma stellen we vast wat er onderzocht moet worden en op welke punten belanghebbenden een ‘geruststelling’ willen hebben. Dit zijn de zaken die vervolgens tijdens een audit interview bevraagd zullen worden. Het resultaat van een audit is een auditrapport waar de bevindingen worden gerapporteerd.

Wat voor soorten audits zijn er?

  • Proces audit
    Dit is een interne audit die wordt uitgevoerd om te beoordelen hoe een proces verloopt en of er eventueel verbetermogelijkheden zijn. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de administratieve processen, HR-processen of de uitvoerende processen. Bink Advies heeft veel ervaring met interne audits.
  • Certificeringsaudit
    Een certificeringsaudit wordt uitgevoerd door een auditor van een certificerende instelling. Zij zullen toetsen of uw organisatie (of de door u gedefinieerde scope) voldoet aan de aangegeven norm. Bij positief resultaat zullen deze een certificaat afgeven. Wij hebben goede samenwerkingen met certificerende instellingen en kunnen u helpen met het selecteren van de juiste partij.
  • Derde partij audit (leveranciersaudit)Een derde partij audit wordt uitgevoerd in opdracht van een organisatie die graag de interne processen van zijn leverancier wilt kunnen beoordelen. De auditor zal vervolgens een audit interview houden en zijn bevindingen rapporteren. Bink Advies heeft veel ervaring met derde partij audits.
  • IT auditEen IT-audit heeft als doel het vertrouwelijkheidsniveau van informatiesystemen vast te stellen op basis van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Bink Advies heeft veel ervaring met IT- audits.
  • Privacy auditDoor middel van privacy audits beoordelen we of de organisatie en zijn medewerkers zich conformeren aan de relevante privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat leveren audits u op?

Doordat wij als ‘buitenstaander’ naar uw organisatie kijken hebben wij een neutrale blik op zaken. Dit zorgt ervoor dat wij analytisch door processen lopen omdat wij echt willen begrijpen hoe het wordt uitgevoerd. Hierdoor komen wij tot bevindingen. Deze bevindingen worden door onze klanten als vertrekpunt genomen om als organisatie te groeien.

Benieuwd naar de
mogelijkheden?

Waarom u voor Bink kiest

Wij begeleiden uw certificatie van A tot Z
Met onze aanpak voldoet u aan de AVG
Wij helpen u met de implementatie
Wij garanderen u certificatie

Bink Advies

Lange Kleiweg 62c
2288 GK Rijswijk

0702211766
info@binkadvies.nl
office
Vul onderstaand formulier in als u contact wenst.